Disclaimer

Gewoon Opgeruimd is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het
online programma of het ondergaan van coaching sessies, webinars, masterclasses en
workshops.

 

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen,
vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Gewoon Opgeruimd en
worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die
onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte
daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder mijn toestemming.

 

De door Gewoon Opgeruimd verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid
kan niet worden ingestaan. Gewoon Opgeruimd streeft ernaar om de website constant te
onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze
website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog
steeds actueel is.

 

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De
bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites
die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Gewoon Opgeruimd ingericht
en worden niet door Gewoon Opgeruimd gemaakt.

 

Gewoon Opgeruimd aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met
het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken),
daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van
informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of
informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder
voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.