Privacy verklaring

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert Gewoon Opgeruimd je in deze privacyverklaring graag over:

 • welke persoonsgegevens Gewoon Opgeruimd verzamelt en met welk doel
 • hoe Gewoon Opgeruimd persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • hoe lang Gewoon Opgeruimd persoonsgegevens bewaart
 • met wie Gewoon Opgeruimd persoonsgegevens deelt
 • hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen
 • welke cookies Gewoon Opgeruimd op deze website plaatst

 

Contactgegevens van Gewoon Opgeruimd

Gewoon Opgeruimd is gevestigd aan de Paardensprongstraat 17, 3554 EK te Utrecht. De Functionaris Gegevensbescherming van Gewoon Opgeruimd is Elma Gomes-Jardin, die bereikbaar is via telefoonnummer 06-48116363 of elma@gewoonopgeruimd.nl.

 

Welke persoonsgegevens Gewoon Opgeruimd verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor een individuele een training of coaching als klant registreert Gewoon Opgeruimd:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email-adres
 • IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • eventueel extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag

Gegevens van klanten verzamelt Gewoon Opgeruimd via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt Gewoon Opgeruimd om contact met je op te nemen, trainings- en/of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via elma@gewoonopgeruimd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe Gewoon Opgeruimd persoonsgegevens bewaart en beveiligt

Gewoon Opgeruimd neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Elma Gomes-Jardin via elma@gewoonopgeruimd.nl.

 

Hoe lang Gewoon Opgeruimd persoonsgegevens bewaart

Gewoon Opgeruimd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor Gewoon Opgeruimd de gegevens verzamelt. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens in ons boekhoudpakket maximaal 7 jaar worden bewaard om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.

 

Met wie Gewoon Opgeruimd persoonsgegevens deelt

Gewoon Opgeruimd verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die zij voor jou verricht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Gewoon Opgeruimd een verwerkersovereenkomst af, zodat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens hanteren.

 

Links naar websites

Op de site van Gewoon Opgeruimd staan hyperlinks naar andere websites. Gewoon Opgeruimd is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

 

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewoon Opgeruimd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar elma@gewoonopgeruimd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), pasfoto, paspoortnummer en zwart ter bescherming van jouw privacy. Gewoon Opgeruimd reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. Gewoon Opgeruimd wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Tip ons.

 

Welke cookies Gewoon Opgeruimd gebruikt

 

Gewoon Opgeruimd gebruikt op deze website alleen technische, functionele en analytische cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Gewoon Opgeruimd gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Gewoon Opgeruimd hiermee haar website verder optimaliseren. Je kunt je desgewenst afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gewoon Opgeruimd heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gewoon Opgeruimd maakt gebruik van Google Analytics, maar laat gegevens van websitebezoekers zoveel mogelijk anonimiseren. Hiervoor heeft Gewoon Opgeruimd de volgende maatregelen getroffen:

 • Het ‘amendement gegevensverwerking’ voor het account van Gewoon Opgeruimd is geaccepteerd
 • Het IP-adres van Gewoon Opgeruimd is geanonimiseerd
 • Gegevens delen met Google is uitgezet
 • Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet
 • De optie voor User ID’s is uitgeschakeld
 • Als gevolg hiervan kan Gewoon Opgeruimd geen individuele websitebezoekers identificeren en volgen.

Wijzigingen

Gewoon Opgeruimd behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid

Heb je na lezing van onze privacyverklaring nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met Elma Gomes Jardin van Gewoon Opgeruimd. Zij zal je vragen graag beantwoorden.

delingen