Privacy verklaring

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms
persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de
hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van
jouw persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze
gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Gewoon
Opgeruimd, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

 

Gewoon Opgeruimd, gevestigd aan de Paardensprongstraat 17 te Utrecht, is
verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze
privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar
elma@gewoonopgeruimd.nl.

 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

 

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren
zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je
BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk
verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

 

Bijzondere persoonsgegevens

 

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16
jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon
heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via
elma@gewoonopgeruimd.nl en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van
personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met
toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

 

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

 

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

 

Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij
bellen, e-mailen, een Instagram-, WhatsApp-, Messenger- of LinkedIn bericht sturen of een
formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via derden in
verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens
van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment
terugvinden waar we het over hebben gehad.

 

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 

– Naam
– E-mailadres
– Jouw bericht

 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

 

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.

 

Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de
volgende gegevens van je op:

 

– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Kamer van Koophandel nummer (optioneel)

 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

 

3. Om een overeenkomst uit te voeren, aantekeningen te maken, coachingssessies in
te plannen en autoritten in te plannen.

 

Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat
je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 

– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Kamer van Koophandel nummer (optioneel)

 

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.

 

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet
dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende
gegevens van je op:

 

– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Kamer van Koophandel nummer (optioneel)
– Bankrekeningnummer

 

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

 

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

 

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden,
privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als
je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn
administratiesysteem te verwerken:

 

– Naam
– E-mailadres

 

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

6. Om je mijn nieuwsbrieven en gratis weggevers toe te sturen.

 

Als je bij mij hebt aangegeven dat je mijn nieuwsbrief en de gratis weggever wilt ontvangen
sla ik de volgende gegevens van je op:

 

– Naam
– E-mailadres

 

Wettelijke grondslag: toestemming.

 

7. Om je in te schrijven voor workshops, webinars en cursussen en je informatie
met betrekking tot mijn online diensten toe te sturen.

 

Als je je hebt ingeschreven voor een cursus of online dienst stuur ik je daar aanvullende
informatie over (data, tijden etc.). Als je hiermee akkoord gaat dan sla ik de volgende
gegevens van je op:

 

– Naam
– E-mailadres

 

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

Doorgifte aan partners

 

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en
partners.

 

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 

– Mijn nieuwsbrieven versturen (Mailchimp)
– Mijn betalingen &; incasso’s afhandelen (MoneyMonk)
– Mijn webhosting verzorgen (Antagonist)

 

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen
afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met
partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

 

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen
binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen
worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag
hebben en servers en/of back-ups hebben. Met deze partners heb ik passende maatregelen
genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum
zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd
zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en
werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

 

Doorgifte aan derden

 

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Gewoon
Opgeruimd, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik
verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

 

De beveiliging van jouw gegevens

 

Gewoon Opgeruimd heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of
ongeautoriseerd gebruik en verlies.

 

Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk
aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of
geheimhoudingsverklaring.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

 

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk
heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het
kopje “Jouw rechten”.

 

Persoonsgegevens:

 

Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 7 jaar na ons laatste contact.

 

E-mail:

 

E-mail ouder dan 7 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van
een overeenkomst of oplossen van een geschil.

 

Facturen en offertes:

 

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je
gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

 

Nieuwsbrief:

 

Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

 

Jouw rechten

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewoon
Opgeruimd. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens
sturen naar elma@gewoonopgeruimd.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

 

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan
vraag ik je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier
weken, op je verzoek. Gewoon Opgeruimd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Melden van een datalek

 

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij
aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na
constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag
ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar elma@gewoonopgeruimd.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

 

Aansprakelijkheid

 

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Gewoon
Opgeruimd verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Gewoon
Opgeruimd accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de
werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Wijzigingen in deze verklaring

 

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Gewoon
Opgeruimd om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of
wijzigingen binnen mijn bedrijf. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de
hoogte houd van eventuele wijzigingen.

 

In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte
te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de
diensten van Gewoon Opgeruimd ga je akkoord met deze wijzigingen.

 

Contact

 

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail,
elma@gewoonopgeruimd.nl, of per post:

 

Gewoon Opgeruimd
T.a.v. Elma Gomes-Jardin
Paardensprongstraat 17
3554 EK Utrecht

 

 

Gewoon Opgeruimd is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73673587.
Versie: september 2020

.